Poľná ulica 61, 900 89 Častá
mobil: 0905 / 891 614, 0905 / 891 684
fax: 033 / 649 54 64
e-mail: hrdlicka@atypplast.sk
Cenník materiálov z polypropylénu     (Výrobca ZPD Hodonín a.s.)

Druh Hrúbka Rozmer Farba

Hmotnosť v kg

PPC 3mm 3000x1500 Prírodná

12,42

PPC 3mm 4000x1500 Prírodná

16,56

PPC 5mm 3000x1500 Prírodná

20,70

PPC 5mm 4000x1500 Prírodná

27,60

PPC 8mm 3000x1500 Prírodná

33,20

PPC 8mm 4000x1500 Prírodná

44,16

PPC 10mm 3000x1500 Prírodná

41,40

PPC 10mm 4000x1500 Prírodná

55,20

PPC 12mm 3000x1500 Prírodná

49,68

PPC 15mm 3000x1500 Prírodná

62,10

PPC 5mm 3000x1500 Mod.+UV

20,70

PPC 5mm 4000x1500 Mod.+UV

27,60

PPC 8mm 3000x1500 Mod.+UV

33,20

PPC 5mm 3000x1500 Čierna

20,70

PPC 5mm 4000x1500 Čierna

27,60

PPC 8mm 3000x1500 Čierna

33,20

PPC 8mm 4000x1500 Čierna

44,16

TechnickýPP 5x4000x1500 Hned

27,60

TechnickýPP 8x4000x1500 Hned

44,20  • PPC = Polypropylén kopolymér s PE

  • Technický PP = technický polypropilén vyrobený z recykolovaného materiálu

  • Druhy materiálov TIPPLEN - DAPLEN - MOSTEN - AMOCO

  • Podľa priania je možné dodať meteriál s ochrannou fóliou
    úvodná stránka |  sudy potravinárske |  sudy na chemické látky  

    vystrekovačka fliaš