Požná ulica 61, 90089 Častá
mobil: 0903 658 591, 0903 659974
fax: 033 / 649 54 64