Mgr. Ing. Libuša Miháliková
prezidentka

Pomôžme obetiam zemetrasenia na Haiti cez našu centrálu v Paríži

Máme vlastný časopis
Myšlienky bl. Frederika Ozanama na každý deň
Prezentácia o sv. Vincentovi de Paul

Púť na Staré Hory - máj 2010

Vítame vás
na stránke Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku – občianskeho zduženia s charitatívnym poslaním.

Spolok sv. Vincenta de Paul je medzinárodná organizácia, ktorá vznikla v roku 1833 vo Francúzsku. Založil ju blahoslavený Frederik Ozanam, v tom čase študent práva. Láska k blížnemu a život spätý s vierou motivovali Frederika Ozanama a jeho oddaných pomocníkov k tomu, aby založili spoločenstvo, ktoré bude v rámci svojich možností pomáhať ľuďom v hmotnej a duchovnej núdzi. Myšlienka, prinášajáca ľuďom dobro a pomoc v najťažších chvíľach života sa postupne rozšírila do celého sveta. Dnes pôsobí Spolok v 130 krajinách sveta na všetkých kontinentoch. Detailné informácie o celosvetovom pôsobení Spolku sv. Vincenta de Paul nájdete na jeho ústrednej webovej stránke: www.ssvpglobal.org.

Činnosť Spolku na Slovensku sa viaže s pomocou sociálne slabým rodinám, jednotlivcom, ľuďom bez domova, bývalým chovancom detských domovov, odsúdeným. Momentálne spravuje tri sociálne centrá, v Bratislave sa buduje Dom nádeje.

Keď Frederik Ozanam pred 170 rokmi zakladal Spolok, poháňala ho viera a myšlienka “Obopnúť svet sieťou lásky“. Láska k blížnemu a viera vo všemohúceho Boha motivujú členov Spolku vždy, keď prichádzajú ku človeku, aby mu pomohli a priniesli posolstvo lásky, dobra a nádeje.

 

Magdaléna Boledovičová
asistentka prezidentky Spolku sv. Vincenta de Paul

 

 

Sv. Vincent de Paul - patrón SVdP Bl. Frederik Ozanam - zakladateľ SVdP Slovenské logo SVdP Medzinárodné logo SVdP Slovenská republika