Zázračná medaila Panny Márie

Sv. Katarína Labouré


V roku 1830 sa zjavila Panna Mária svätej Kataríne Labouré, dcére kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul počas jej seminárnych štúdií. Hovorila s ňou asi dve hodiny a ukázala sa jej znovu.

Počas druhého zjavenia uvidela pred sebou Katarína Labouré medailu a znaky, aké sú na medaile v súčasnosti. Panna Mária jej prikázala, aby dala raziť také medaile ako ich videla. Zároveň počula hlas: "Osoby, čo ju budú nosiť, dosiahnu hojné milosti."

O dva roky neskôr s povolením parížskeho arcibiskupa začali raziť medaile. Vďaka mnohým zázrakom a uzdraveniam začali ľudia túto medailu volať "zázračná".

Sestra Katarína prežila celý život v službe starým a postihnutým ľuďom v útulku v Paríži. Počas svojho života tajila, že to bola ona, ktorej sa zjavila Panna Mária. Zomrela ako 71 ročná v roku 1876. Zázračná medaila, ktorú nám sprostredkovala, sa stala známou po celom svete a aj dnes tým, ktorí ju nosia, prináša hojné milosti.

Sv. Vincent de Paul - patrón SVdP Bl. Frederik Ozanam - zakladateľ SVdP Slovenské logo SVdP Medzinárodné logo SVdP Slovenská republika